Business NLP Opleiding

“Flexibiliteit en een sterk waarnemingsvermogen zijn de twee belangrijkste vaardigheden. Bij de Business NLP Opleiding van Inzigd staan deze twee onderwerpen dan ook centraal.”

Wat houdt NLP precies in:

NLP voluit: Neuro Linguistisch Programmeren. NLP heeft zijn wortels in de psychotherapie en psychologie en wordt gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs en artsen.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf:

Bij NLP gaat het er om dat u op een objectieve manier naar uw eigen communicatie, lichaamstaal en denkpatronen gaat kijken. Door dit te doen wordt u zich bewust van uw houding en gedrag naar de buitenwereld. Ook leert u deze patronen bij andere personen te herkennen. Zo kunt u beter inspelen op iemands verwachtingen. Dit kan goed van pas komen tijdens een presentatie bij een potentiële klant of bij het samenstellen van een projectgroep. Ook helpt het u om dichter bij de kern van uw bedrijfsmissie en visie te komen. Hierdoor komt uw boodschap sterker en evenwichtiger naar voren en zal uw bedrijf sneller opvallen bij potentiële klanten. Als deze boodschap helder en oprecht is, kan uw personeel zich beter identificeren met uw bedrijf. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid.

NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:

  • Een methode om de subjectieve ervaring te onderzoeken; d.w.z. het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.
  • Een methode om te modelleren; d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
  • Een communicatietechnologie; d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken.

Master Trainers Henk en Carla zijn echter niet gestopt bij NLP. Ze wilde meer kennis over de psychologie van het brein. Dat was dan ook de rede dat ze zich hebben verdiept in Brain Based Training and Teaching. Deze manier van trainen en lesgeven gaat uit van de psychologie van de client, maar dan op wetenschappelijk niveau. Henk en Carla zijn de eerste trainers die deze vorm van lesgeven en coachen in Nederland hebben geïntroduceerd in 2003.

De opleiding vindt plaats op 12 woensdagen van 9:00u tot 12:30u.
De investering bedraagt €1500,- dit is inclusief lesmateriaal.
Wilt u vrijblijven meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.