Coffee Break Coaching

Bij de leidinggevende en manager komt langzaam maar zeker het bewustzijn dat het coachen van werknemers een te grote hindernis is. Het leven met de 2 petten van de manager op geeft niet echt het vertrouwen van de werknemer. Los daarvan zijn de doelen mogelijk niet met elkaar verenigbaar. Mogelijk nog belangrijker de motivatie en houding van de manager past niet bij die van de coach.
Het effect is een nagenoeg zinloos gesprek over hoe de werknemer zich kan verbeteren.

Wat dan wel?

Het is voor de manager wel van belang om een oogje in het zeil te houden en mogelijk of nodig bij te sturen. Het toverwoord daarbij was coachen. Nu we weten dat dat niet zo is kunnen we op zoek naar iets anders.

Wat kan er dan anders?

Welnu: Als werknemers even in de problemen zitten en “coaching” nodig hebben is er een uitgelezen plek om dat te doen. Namelijk de koffie / thee automaat of nog liever de koffie corner in de lobby. Werknemers zijn dan met hun gedachte ergens anders dan bij het probleem en hebben door de korte wandeling de neurologie van zich weten af te schudden.
Door dat moment te kiezen zijn ze vrij van de problematiek en staan ze open voor een andere zienswijze. Dat andere perspectief kan gegeven worden door de manager die Taal Kundig is.
Door de flexibiliteit van de woordkeuzen met daarbij de juiste handbewegingen is een werknemer in 1 of 2 zinnen een perspectief rijker en mogelijk dichter bij de oplossing dan wel dat hij nu zelf tot een oplossing kan komen.
Let op: Deze manier van werken is totaal ongeschikt voor managers die zelf het liefst de eer op strijken. Het doel is namelijk de werknemer sterker te maken.

Hoe werkt dat dan?

Door aanwezig te zijn in de koffiekamer, de wandelgang, de lunch enz. is er een informeel contact. De atmosfeer is niet gemaakt en de manager is gewoon de manager. Door te informeren naar de stand van zaken in de vorm van: is er nog wat nodig? of informeren naar de voortgang. Als er een antwoord wordt gegeven dat er mogelijk nog vragen zijn of een moeilijkheid is, dan dezelfde problematiek vanaf een ander perspectief laten zien. In vele gevallen is de informatie te halen uit de non verbale activiteiten. Door daar op in te spelen wordt de werknemer op andere gedachten gezet en mogelijk een oplossing bedacht.

Wat als…

Als de werknemer niet met een nieuw of ander idee komt dan is dat niet erg. Het volgende perspectief gaat mogelijk wel de oplossing bieden. Geduld is ook hier een schone zaak.

De werknemer leert er anders door denken en handelen en zal een hogere eigenwaarde ontwikkelen. Dat is uitstekend voor het bedrijf dan wel afdeling. De manager is nu af van de coach gesprekken die weinig tot geen resultaat geven en veel uren vergen. Ook weer winst voor het geheel. De relatie tussen werknemer en manager blijft helder en geeft geen verwarring meer.
In een Coffee Break zijn meerdere werknemers te spreken en dat is alleen maar effectief.

Om ook Taal Kundig te worden is het goed om contact op te nemen met ons zodat we opgedane kwaliteiten en kennis kunnen afstemmen op de modules Coffee Break Coachen.