Kind- en Jeugdcoaching

U kent de spreuk: Als je altijd doet wat je altijd deed krijg je altijd hetzelfde effect. Doe eens iets anders. Hier wordt onze creativiteit aangesproken. Elk mens heeft dat in zich. Ga het experiment aan om het anders te doen als iets niet werkt en kijk wat het effect is.

De uitspraak: als je denk dat je alles weet, stop het leren?

Toen Carla leerkracht was dacht ze alles te weten. Hoe meer ze zich verdiept in deze materie, hoe meer ze er achter komt wat za allemaal niet weet. Een remedie voor het ene kind hoeft niet te werken voor het andere kind. Dit maakt ons werk juist gecompliceerd en tegelijk zo boeiend.

Wat wij ouders leren is hoe vragen te stellen aan een kind. Niet hoe je achter een reden komt. Wel hoe je achter het proces komt van een kind over een ervaring waar een betekenis aan is gegeven die niet helpt en niet klopt. Dit doen we allemaal! We hebben een ervaring, geven er een betekenis aan en dan is het DE waarheid. Zowel ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen zijn gehypnotiseerd in hun eigen betekenis. Om uit de hypnose te blijven, krijgen we een objectief beeld van wat er nu bedoelt wordt en of dit bijdraagt aan de oplossing. Dan kunnen we ook de volgende vraag stellen…

Ben ik als ouder en leerkracht bereid om te leren van onze kinderen?

En dit alles op een humoristische en respectvolle manier. Het is namelijk een manier die echt werkt.  Kinderen geven door hun gedrag feedback over ons eigen functioneren.  Hoe interessant is dat? Zijn we allen bereid om onze eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen? En als we daartoe bereid zijn, hoe doen we dat dan? Kinderen hebben speciale voelsprieten die werken als ze met iemand omgaan die iets anders doet dan dat hij of zij zegt. Dit noemen we incongruentie. Door vervelend gedrag leren kinderen ons dat wij ook in alle omstandigheden onszelf mogen zijn.

Hoe gaan we te werk?

Kind- en Jeugdcoaching is voor kinderen en hun ouders. Afhankelijk van de problemen die er spelen gaan we in gesprek met het kind. De ouders zijn aanwezig en worden, als dat nodig is, betrokken bij het gesprek. Het gesprek gaat in de vorm van vragen stellen. Carla en Henk zijn gespecialiseerd in goed waarnemen. Door de antwoorden die het kind geeft wordt duidelijk hoe het kind zijn probleem maakt. Daarna gaan we naar de oplossing die alleen in het kind zit. Omdat ieder kind uniek is, is er voor elk kind een eigen unieke oplossing. Hierdoor krijgt het kind zelfvertrouwen, een goed zelfbeeld.  Carla pakt niet alleen het probleem aan waar het kind mee komt bijvoorbeeld lezen. Ook lossen we alle emoties op die daaruit voortvloeien zoals: schaamte, jaloezie, vernedering, laag zelfbeeld, onzeker, pesten etc.  Ik pak het hele ZIJN aan van het kind. Ook zijn er tips voor de ouders. Wat je niet weet kun je niet weten. Wat je eenmaal weet kun je niet niet meer weten.

Alle ouders voeden hun kinderen op met de beste bedoelingen en positieve intenties. Als ouders opvoeden vanuit hun eigen pijn en willen deze ervaringen bij hun kind voorkomen dan wordt er opgevoed vanuit belemmeringen en stres. Vaak zien we dan dat het kind rebels gedrag vertoont en dat we het kind vervelend vinden, gaan straffen, met alle nadelige gevolgen van dien.  In een gezin moeten regels zijn zoals om zeven uur naar bed, 1 koekje bij de thee etc. De regels van hoe een kind zijn eigen identiteit mag onderzoeken en ontwikkelen is een andere. Vaak wordt een kind gestuurd hoe te gedragen omdat de ouder zich schaamt voor familie, buurt en vrienden. Hier komt een stukje kennis om de hoek kijken.  Het gaat om acceptatie. Acceptatie van mogen we zijn wie we ZIJN.

Familietherapie is in deze zeer belangrijk. Carla’s achtergrond is Hypnotherapie van Dr. Milton Erickson en Familietherapie van Mevr. Virginia Satir. Dit zijn DE twee belangrijkste pijlers die ze inzet. Een probleem staat nooit op zich. In het coach gesprek gaat het om het inzicht en een weg te vinden om elkaar met begrip te gaan ondersteunen. We zijn allemaal betrokken.  Carla is steeds ontroerd als het inzicht er is, zowel in het kind als in de ouders. Dit maakt ons beroep zo mooi. Het inzicht is er tijdens de eerste bijeenkomst. 95 % van de kinderen komen 1 keer. Als ouders willen investeren in kennis verzorg ik gecertificeerde opleidingen. Ook leerkrachten en begeleiders van kinderen maken hier gebruik van.

Depressiviteit bij kinderen

Wat voor informatie kunnen we vinden over depressiviteit bij kinderen? Is dit belangrijk?
Is het belangrijker om te kijken waar het probleem zit of om aandacht te geven aan de oplossing. Wat voor probleem zich ook voordoet, het is aan de coach om te ontdekken hoe iemand zijn probleem maakt. Het is aan de coach om goed waar te nemen en de juiste vragen te stellen. Door deze manier komt een kind tot een ander inzicht. Dat andere inzicht is een stapje in de richting van de oplossing. Doordat het een verandering in de innerlijke beleving bij het kind teweeg brengt, werkt dit.  Als je een advies geeft heeft dit geen invloed op de innerlijke beleving. Dus ontstaat er in het kind geen oplossing.

Inzigd heeft een manier van werken waar geen invulling is hoe de ander het moet gaan doen. Inzigd gaat er van uit dat in elk individu de oplossing zit. Hier komen we achter door goed waar te nemen. Te benoemen wat we zien zonder daar onze eigen betekenis aan te geven. Door aan het kind te vragen wat er zich intern afspeelt. Dat alles goed is zoals het is. Vaak liggen de oplossingen voor een probleem op een ander vlak dan we bewust denken. Daarom kan het vaak complex klinken en de oplossing simpel zijn.

Dit is onze kracht!

Snel, simpel en eenvoud. Alles wat moeilijk is en lang duurt werkt niet. Zo is het met alle problematieken. Gaat het om de theoretische achtergrond of de eerste kleinste stap naar de oplossing. Hiermee spreken we de eigen verantwoordelijkheid aan van het kind zelf. En van niemand anders. Dit kan moeilijk overkomen en is het niet.

Inzigd verzorgd ouderavonden op basisscholen en na schoolse kinderopvang. Inzigd geeft aan ouders en leerkrachten workshops en trainingen om hun kennis op het vlak van communicatie te vergroten. Investeren in communicatie is de snelste manier van persoonlijke ontwikkeling.