Pestgedrag

In vele scholen hangt een convenant pesten of eigenlijk tegen pesten.

Dat het nog steeds nodig is om hiervoor aandacht te vragen geeft ons het idee dat we aan de verkeerde kant aan het kijken zijn.

We laten ons al te gemakkelijk verleiden om iets te doen aan de dader om het slachtoffer te beschermen.

Dat zit in onze natuur.

Alleen als het niet werkt moeten we ermee stoppen.

Naar onze mening kunnen we veel beter het slachtoffer helpen om sterker te worden.

Dit heeft een aantal voordelen:

  • Het is een meer lange termijn visie waarbij het “slachtoffer” voor de rest van zijn leven sterker en zelfbewuster in het leven kan staan.
  • De rol van de pester is volbracht en kan stoppen.
  • Voor een vervolg is het niet alleen mogelijk dat niet alleen het “slachtoffer” maar ook de thuissituatie onder de loep wordt genomen, zodat er een juiste ondersteuning plaatsvindt van de anderen en een vervolg van pesten van mogelijk andere gezinsleden niet door hoeft te gaan.

In deze workshop willen we duidelijk maken dat het vinden van de gepeste de eerste stap is naar de oplossing en veel sneller is dan de pester aan te pakken.

In de workshop van 2,5 uur leert u wat de non-verbale en verbale signalen zijn van de gepeste en welke vragen u hierbij kunt stellen.
Deze vragen gaan meer inzicht geven in de gepeste om daarna ander gedrag te gaan vertonen zodat het pesten kan stoppen.
Hierdoor zal de gepeste beter in zijn vel gaan zitten waardoor de schoolprestaties zullen verbeteren.