Studiekeuze Begeleiding vanuit talenten en passies

Je eigen weg vinden, door duurzame studiebegeleiding!

“7 dagen herbronnen: individueel EN in een groep”

Vele jongeren zien door het bos de bomen niet meer….Welke studiekeuze moet ik maken? Waarheen leidt me dat op de arbeidsmarkt?                                                                                                                                                                                                                                             Je eigen talenten en  passies kennen, en van daaruit keuzes maken voor een bepaalde studie en/of job is cruciaal voor geluk op het werk en privé?

De bedoeling van deze herbronningsweek is om je als jongere op een leuke manier inzichten te geven en je op weg te helpen om een juiste studiekeuze te maken.

Wij,  Carla Beljaars en Lut van Mossevelde, hebben een innovatief aanbod voor studenten die niet weten welke studiekeuze te maken en dit in een leuke, ontspannende omgeving hun eigen weg willen vinden.

Introductie

Dit is een life changing programma. Met een team van experten zorgen wij voor een individuele begeleiding EN begeleiding in een groep. Het unieke kader waarin wij ons terugtrekken inspireert om te komen tot levkensveranderende inzichten. Op het eind van de herbronningsweek heb je een goed zicht op je talenten, passies, waarden en missie, en weet je welk soort werk en werkomgeving je hieraan kan linken. Daarnaast kan je je ook “positioneren” vanuit ‘personal branding’ en verwerf je de inzichten waarom dit op heden cruciaal is.

INHOUD

TOPICS

  • De eigen talenten, passies, waarden in kaart brengen en het belang hiervan ontdekken.
  • Welk soort werk sluit aan bij mijn talenten?
  • Hoe kan ik mijn passie integreren?
  • Wat is mijn missie, pad, zinvolle bijdrage?
  • Welk soort werkomgeving sluit het beste aan bij mijn eigen waarden en stijl van werken?
  • Wat is zich “positioneren” vanuit ‘personal branding’ en waarom is dit zo belangrijk?
  • Wat zijn mijn specifieke behoefte en verwachtingen?
  • Welke blokkades heb ik en hoe kan ik deze doorbreken?
  • Er worden verschillende modellen en benaderingen geïntegreerd zoals Ofman, I-WAM test, Human NLP, Theorie U, Karasek.

DIDACTISCHE AANPAK

Nieuwe inzichten en reflecties worden aangeboden. Er wordt gefocust op de toepassing van de aangereikte kennis via gebruik van co-creatie en positieve, innovatieve technieken. Het contrast met de natuur ( wandelcaching) is zeer belangrijken de opbouw van de herbronning. Daarnaast zijn ook speltechnieken, Human NLP, en mindful praktijk geïntegreerd.

Kosten

€1450,00 voor een week herbronnen in Zuid-Frankrijk. In samenwerking met lokale partners in Zuid-Frankrijk wordt een kamer met ontbijt aangeboden aan een lage prijs €25,00 per persoon.

Brochure herbronning -FR- studenten .pdf