Taal Kundig

If you have to hurt people in order to feel powerful,
you are an extremely weak individual.

Mensen die Taal Kundig zijn kunnen taal inzetten om een ander individu sterker te maken.
Dat is de essentie van het leven.

De kern van dit alles : Hoe blijf ik uit de machtspositie.
Als ik niet geleerd heb om buiten de machtspositie om te communiceren creëer ik een probleem voor anderen.

Als je zonder het te weten dit inzet en je weet niet dat je dit doet, gaat dit fout.
Er is zo weinig aandacht om dit goed voor elkaar te krijgen dat het niet klopt.
Als ik niet geleerd heb om uit de machtspositie te blijven of ik leun naar deze positie toe dan creëer ik voor de ander een probleem.
Dit kan bewust en zeker ook onbewust.
De positie van een leerkracht van :”Ik weet het en jij niet.” is een gevaarlijke positie.
Dat is een positie vanuit macht en dan klopt het niet meer.

Kinderen hebben een positie van afhankelijkheid en deze positie van afhankelijkheid moet je niet verwarren met de positie van onmacht.
Op zo’n manier worden kinderen ten onrechte in een onmachtige positie gezet.
Hoe krijg ik het voor elkaar om mijn eigen taal te onderzoeken zodat ik echt iets kan betekenen voor kinderen? Een bijdrage in hun ontwikkeling.
Niet een bijdrage van ik weet het en jij niet.
We hebben ooit de opmerking gehoord; er moet een lijntje zijn tussen de leerling en de leerkracht.
Als ik niet Taal Kundig ben kan het zijn dat ik onbewust zonder dat ik dat wil kinderen onmachtig maak.
Iemand die Taal Kundig is stuurt op de behoeft van het kind en niet op de behoefte van hemzelf.
Bijv. de kinderen gaan een toets maken en de leerkracht stuurt op dat moment om het hoogst haalbare te gaan halen om te gaan voldoen aan de norm. Hier kunnen kinderen niets mee.
Dit sluit niet aan hoe kinderen denken.
Bij Taal Kundig is het belangrijk om niet alleen de inhoud van de woorden te leren kennen maar ook de emotionele kant van de woorden te ervaren en in te zetten.

Wij twijfelen nooit aan de inzet en loyaliteit van de leerkracht maar willen hun inzicht geven in de effecten van taal zodat ze in staat zijn daar waar nodig hun taal aan te passen. Daarmee komt de leerling op de juiste plek te staan. De leerkracht krijgt hier meer een begeleidende rol i.p.v. een dicterende rol.
Met een dicterend rol bedoelen we:
voldoen aan de normen van de inspectie.
willen voldoen aan een opgelegde procedure. Bijv een rekenmethode etc.
Leraren die dit Vanzelf Sprekend, van nature, doen vallen op. Zij zijn populair bij de leerlingen.

Wil jij je als aankomende leerkracht blijven ontwikkelen dan zijn de opleidingen bij Inzigd een mogelijkheid.
Tevens zijn wij bezig met het geaccrediteerd worden bij Registerleraar.