Workshop hoe leerkrachten moeilijke gesprekken voeren met ouders

Een moeilijke boodschap gemakkelijk brengen gaat niet. De vraag moet eigenlijk zijn: Hoe ga ik om met eigen emoties en met die van iemand anders?

Vanuit een verkeerde emotionele start zal de boodschap nooit zo overkomen al deze bedoeld is.
Het gaat vaak om feiten die voor de ander partij mogelijk vervelend of ongemakkelijk zijn.
Het is nooit leuk om mensen in die positie te brengen.
Door handreikingen te krijgen over de wijze waarop dit het handigste aangepakt wordt op basis van woorden ondersteund door lichaamstaal
en vanuit het juiste perspectief worden moeilijke gesprekken beter gevoerd. Komt de boodschap over en zal uiteindelijk ook een moeilijke boodschap
besproken kunnen worden.
Wat wordt geleerd?
Hoe start ik zo’n gesprek.
Waar is mijn aandacht.
Hoe kan ik mijn aandacht verleggen.
Hoe houd ik vast aan het belang van het kind.
Hoe ga ik om me de reactie van ouders.
De hersenen onder invloed van stress.
Non-verbale signalen herkennen.
Een mogelijk vervolggesprek plannen.
Dit alles met als doel de zekerheid te vergroten ook in het voeren van ongemakkelijke gesprekken.
Aangeboden ideeen kunnen ook toegepast worden in gesprekken met leerkrachten onderling.