Workshop pre-teaching van dat wat komen gaat

Hier kan de leerkracht zijn eigen creativiteit inzetten. Staat los van welke methode dan ook en hoort bij de rol van de leerkracht.

Onderwerpen binnen de leeromgeving die voor een aantal kinderen problemen opleveren en op het moment dat ze aan bod komen veel tijd vragen zijn lastig
en vragen veel energie. De drukke leerkracht heeft op dat moment zijn handen vol met aanleren van nieuwe dingen en ziet leerlingen ook wegzakken.
Dit frustreert en de methodes bieden vaak geen oplossing.
Vanuit onze rol als trainer van communicatie gebruiken wij voor moeilijke onderwerpen een concept wat wij binnen dit vakgebied pre-teaching noemen.
Wij beginnen al met uitleggen van een aantal zaken zonder er over te spreken en zonder dat dit extra tijd kost.
De winst zit in het feit dat kinderen op het moment dat het onderwerp wordt belicht herkennen wat de bedoeling is.
De instructie wordt daardoor korter, ze kunnen sneller aan de slag en wordt veel sneller begrepen.
Ook door de mindere leerlingen.
De snelle leerling kan aangespoord worden om op te letten en de pre-teach kenbaar te maken aan de leerkracht.
Wat wordt geleerd?
Wat is een pre-teach.
Hoe zet je hem in.
Welke stappen zijn nodig.
Communicatie naar snelle leerlingen.